تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 اتاق یک تخته دو نفره ( دبل) 1397/02/27 1397/06/31 40%
2 يک تخته 1397/03/01 1397/06/31 30%
3 اتاق یک تخته دو نفره ( دبل) 1397/07/01 1397/08/30 24%
4 يک تخته 1397/07/01 1397/08/30 14%